Röportaj

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GSF’DE GÜNCEL EĞİTİM, ÖZGÜN MÜFREDAT

Çağlar boyunca yeni fikirler, yaklaşımlar ve uygulamalarla ilerleyen, gelişen ve değişen sanat tanımı gibi sanat eğitimi içeriği de değişim gösterdi. Disiplinler arası üretimin multidisiplinere…