Röportaj

MULTİDİSİPLİNER EĞİTİMİN İÇİN DİSİPLİN MERKEZLİ OLMAKTAN ÇIKMALI

21. yüzyıl güzel sanatlar eğitiminde multidisipliner bakış açısını, kurumların yapılarını ve kurumsallaşma problemlerini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü; Baskı Sanatları Anasanat…